BNA

De BNA Contactdagen komen naar Brugge in 2023


Save the date!

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2023 organiseren Raakvlak (Onroerend Erfgoed Brugge en Ommeland), Agentschap Onroerend Erfgoed en Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek de 19de BNA-contactdagen in Brugge. De BNA staat voor de jaarlijkse uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici. We verwelkomen jullie graag in de prachtige Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge.

Als opwarmer bieden we jullie op de eerste dag twee boeiende excursies aan. Er is keuze uit “Een exclusieve kijk achter enkele Brugse gevels”, in samenwerking met Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken Brugge of “De verdwenen zwinhavens”, in samenwerking met de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent.

De volgende twee dagen bestaan uit een afwisselend programma met lezingen door Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici.

Call for presentations

Er zullen vier hoofdthema’s aan bod komen, telkens met maximaal 20 minuten spreektijd:

  • Leven als een edelman
  • De sociale topografie van de stad
  • Lokale tradities in materiaalgebruik
  • “Science” en archeologie

Daarnaast is er één extra thema met korte pitches van 5 tot 10 minuten:

  • Publiekswerking: voorstellen van originele of vernieuwende projecten

Tevens willen we iets nieuw proberen. Onder het thema “Is er iemand die al weet, hoe dit heet” zijn we op zoek naar bijzondere objecten. Heb je een voorwerp waarvan je graag meer info wenst te bekomen zoals de functie of de herkomst, stuur dan een foto door met de info van de context, mogelijk gekende datering, materiaal, gebruikssporen en dergelijke. We projecteren deze vondsten tijdens de pauzes en vragen aan de zaal om raad!

Timing

Voorstellen voor presentaties kunnen ingediend worden tot en met 12 december 2022, met vermelding van het thema en een korte toelichting van het onderwerp. Midden januari 2023 wordt het programma definitief vastgelegd en worden de inschrijvingen voor het congres en de excursies geopend.

Voor vragen en voorstellen voor presentaties mail naar: Jan.huyghe@brugge.be

We zijn benieuwd naar uw interessante bijdrage!


Met medewerking van

Marbels Events

Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken Brugge

Vakgroep Archeologie Universiteit Gent

Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek (SPAO)