Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen

Het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen

De naam De Pakhuizen verwijst naar het historisch pand uit 1782 waar onze dienst gelegen is. Dit historisch pand met grote opslagcapaciteit uit 1782 functioneert in de 18de en 19de eeuw als pakhuis. In 2016 is ons depot door de Vlaamse overheid erkend als onroerenderfgoeddepot.

De meerderheid van de archeologische ensembles (vondsten en opgravingsgegevens) worden aangelegd door Raakvlak en haar voorgangers. Dit gebeurt in het kader van onderzoeken bij allerhande werkzaamheden op het openbaar domein of op terreinen van de Stad Brugge en sinds 2004 ook in het Brugs Ommeland. De collectie is heel uiteenlopend, van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog.

In het depot wordt een arbitrair drieledig onderscheid gemaakt tussen:

  • ’oude archeologische ensembles’ afkomstig van oude collecties van vóór de oprichting van de Stedelijke Archeologische Dienst Brugge in 1977
  • de archeologische ensembles van het grondgebied Brugge sinds de oprichting van de Stedelijke Archeologische Dienst Brugge in 1977
  • de archeologische ensembles uit het ommeland, sinds de oprichting van Raakvlak in 2004.

In de toekomst blijft de intentie om alle archeologische ensembles die afkomstig zijn van archeologische onderzoek uit Brugge en het Ommeland onder één dak te bewaren.

In de toekomst blijft de intentie om alle archeologische ensembles die afkomstig zijn van archeologische onderzoek uit Brugge en het Ommeland onder één dak te bewaren. Sinds de erkenning als onroerenderfgoeddepot worden ook archeologische ensembles bewaard van onderzoeken, die door archeologische bedrijven zijn uitgevoerd. Dit kan voor ensembles uit het Brugse en het Ommeland waarvan de eigenaar de ensembles schenkt aan de Stad Brugge (als beherende gemeente voor Raakvlak). De aanvaardingsvoorwaarden en het aanvraagformulier voor deponering zijn online te raadplegen.

De eerste stappen van ons depot gaan terug tot 1865 wanneer de Société Archéologique de Bruges (Oudheidkundig Genootschap van Brugge) wordt opgericht. Onder de 12 stichtende leden bevinden zich James Weale en priester-dichter Guido Gezelle. Deze vereniging brengt een rijke verzameling beelden, meubelen en textiel maar ook talrijke archeologische objecten bij elkaar. Ze streven ernaar oudheidkundige en kunstvoorwerpen op te sporen en deze te bewaren in een openbaar museum. Deze collectie zal later bekend worden als de Gruuthusecollectie. Deze collectie bevat heel wat archeologische objecten uit verschillende – in tijd en ruimte verspreide – vindplaatsen, die bewaard worden in ons depot.

De vakbibliotheek archeologie

Raakvlak huisvest het onderdeel archeologie van de Brugse Museumbibliotheek. Hier kunnen onderzoeksgegevens en rapporten worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van de vakbibliotheek ligt voornamelijk op de middeleeuwse archeologie, archeologische vondsten en de regio van het Brugse Ommeland.

Raadpleging

Het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen en de vakbibliotheek archeologie kunnen bezocht of geraadpleegd worden na afspraak op weekdagen tijdens de kantooruren (van 8u30 tot 16u). Wie meer info wenst of een afspraak wil maken, kan mailen naar depakhuizen@brugge.be of telefoneren naar 050/44.50.42