Hogenakker, Oedelem

onder Aardewerk Publicatie
Hogenakker, Oedelem

Een 4.000 jaar oude begraafplaats

De uit luchtfotografie gekende bronstijd grafcirkel op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker (Oedelem, Beernem) is opgegraven in 2013. De grafcirkel werd bedreigd door de aanleg van nieuwe grafkelders. Door de erosie en nivellering van het oppervlak is niet enkel de grafheuvel, maar zelfs het bovenste deel van de gracht verdwenen, net zoals eventuele minder diepe sporen in de omgeving. Er zijn geen sporen gevonden die meer informatie kunnen opleveren over de inrichting van het grafveld uit de bronstijd.

Op het moment van de aanleg van de waterput was het grafmonument uit de bronstijd vermoedelijk wel nog zichtbaar in het landschap.

Verder zijn op deze kleine opgraving sporen en vondsten aangetroffen uit verschillende perioden: een waterput uit de vroege middeleeuwen die ook Romeinse scherven en Romeins dakpanfragmenten bevat. Op het moment van de aanleg van de waterput was het grafmonument uit de bronstijd vermoedelijk wel nog zichtbaar in het landschap. Tot slot zijn op de site ook enkele vol- en laat-middeleeuwse sporen aangetroffen. De combinatie van al deze sporen en vondsten wijst op een zeer rijke en langdurige bewoningsgeschiedenis in de onmiddellijke omgeving van begraafplaats Hogenakker te Oedelem.

In de West-Vlaamse archeologica is een artikel verschenen over de opgraving en nu zijn ook alle vondsten te raadplegen in de collectie van het Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen.