AardeWerk

AardeWerk – Raakvlak Archeologisch Onderzoek

In 2014 richt Raakvlak een cel op die zich richt op archeologisch onderzoek in Brugge en Ommeland: AardeWerk. AardeWerk verzorgt het volledig archeologisch traject van archeologienota tot opgraving. De cel voert opdrachten uit voor de aangesloten gemeentes en derden. AardeWerk steunt op de jarenlang opgebouwde expertise inzake archeologisch onderzoek in Brugge en Ommeland en beschikt over drie erkende archeologen. Alles verloopt volgens de Code van Goede Praktijk.

Wanneer op basis van de beslissingsboom blijkt dat bij de vergunningsaanvraag van bouwwerken archeologisch onderzoek vereist is, kan u steeds contact met ons opnemen. Stuur een mailtje of bel op 050/44.50.41