Een houten pop voor Sinterklaas

onder Depot
Een houten pop voor Sinterklaas

Een houten pop voor Sinterklaas

Voor wie last-minute nog inspiratie zoekt voor een Sinterklaascadeau: in 2010 hebben archeologen een houten poppenhoofdje gevonden langs de Lange Rei in Brugge.

Deze opgraving vond plaats naar aanleiding van de inplanting van een nieuw wooncomplex. Al snel werd duidelijk dat de zone opgehoogd is in de middeleeuwen, om het terrein bouwrijp te maken. In deze ophoging zijn twee laatmiddeleeuwse tonwaterputten aangetroffen. Verder zijn ook andere laatmiddeleeuwse nederzettingsstructuren teruggevonden zoals vloeren, haarden, funderingen en muurresten.

Een opvallende vondst is een houten poppenhoofdje. Dit stukje speelgoed wordt gedateerd tussen 1400 en 1600. Het voorwerp is tijdens de conservatie gevriesdroogd. Het is een vrij uniek exemplaar. De precieze functie van het hoofdje (maakte het misschien deel uit van een stokpopje?) is niet duidelijk. In ieder geval lijk het erop dat de Sint een kindje blij gemaakt heeft langs de Lange Rei.

Het hoofdje kan je ook in 3d bekijken: