Hazelbeekstraat, Ruddervoorde

onder Raakvlak
Hazelbeekstraat, Ruddervoorde

Proefsleuven langs de Hazelbeekstraat in Ruddervoorde

Tussen februari en november 2017 heeft Raakvlak een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Hazelbeekstraat in Ruddervoorde, deelgemeente van Oostkamp. De naam Ruddervoorde komt in officiële geschriften voor vanaf de 10de eeuw. Over de betekenis van de naam doen twee verklaringen de ronde. De eerste wil aan Ruddervoorde een roemrijk verleden toekennen en grijpt dan ook terug naar de voor de hand liggende uitleg als zou “rudder” afgeleid zijn van ridder. De tweede verklaring stelt dat “rudder” is afgeleid van het Oudgermaanse “hrinpiz” (rund). Samen met “voorde” zou het dan een doorwaadbare plaats voor runderen betekenen, de meest plausibele verklaring.

De projectlocatie  ligt op de rand van het uitgestrekte veldgebied tussen Torhout en Loppem. Het veldgebied is ontstaan na ontbossing en veeteelt op de arme zandgronden. Volgens historische kaarten ligt een deel van het projectgebied binnen een visvijver. Vanaf de 17e eeuw worden in de veldgebieden dijken opgetrokken, waardoor visvijvers ontstaan voor het kweken van zoetwatervis, een goedkoper en verser alternatief voor zeevis, met een grote afzetmarkt in de steden. In de visvijvers komen volgende soorten voor: karper, zeelt, baars, brasem, voorn, bliek en snoek.

Noch in de boringen, noch in de proefsleuven kan deze visvijver herkend worden. Meer nog: in het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel spoor of recente verstoring. Dit is een gevolg van de slechte waterhuishouding van het projectgebied, geïllustreerd door het voorkomen van een grondwaterpodzol.

Tijdens het proefonderzoek zijn 3 vondsten ontdekt. Allemaal ingezameld door de metaaldetectorist. Het gaat om een muntje van sierring in ijzer en koper, afkomstig van een buffetkast of tafel in Vlaamse neorenaissance uit het eind van de 19e eeuw en een runderoormerk. Daarnaast is ook een duivenring uit 1947 in alluminium gevonden. Een klein voorwerp, maar het geeft wel een zeer precieze datering. Alle vondsten staan in de collectie.

Wie meer wil weten, leest alles in het verslag.