Collecties

Onroerend erfgoeddepot- Bruggemuseum Archeologie

In 2006 verhuisde Raakvlak naar de Pakhuizen aan de Komvest 45 te Brugge. Dit historisch pand uit 1782 met een grote opslagcapaciteit werd als kantoor en onroerend erfgoeddepot in gebruik genomen.

Het onroerend erfgoeddepot

Het onroerend erfgoeddepot van de Pakhuizen ressorteert onder de Musea Brugge. Het dagelijks beheer valt onder Raakvlak. De meerderheid van de archeologische archieven (vondsten en opgravingsgegevens) werden aangelegd door Raakvlak en haar voorgangers. Dit gebeurde in het kader van onderzoeken bij allerhande werkzaamheden op het openbaar domein of op terreinen van de Stad Brugge en sinds 2004 ook in het Brugse ommeland.

In het depot wordt een arbitrair drieledig onderscheid gemaakt tussen:

  • ’oude archeologische archieven’ afkomstig van oude collecties van vóór de oprichting van de Stedelijke Archeologische Dienst Brugge in 1977.
  • de archeologische archieven van het grondgebied Brugge sinds de oprichting van de Stedelijke Archeologische Dienst Brugge in 1977
  • de archeologische archieven uit het ommeland, sinds de oprichting van Raakvlak in 2004.

Ook in de toekomst blijft het de intentie van de stad Brugge om alle archeologische archieven die afkomstig zijn van archeologische onderzoek uit Brugge en het ommeland onder één dak te bewaren.

Daarnaast worden ook archeologische archieven bewaard die afkomstig zijn van onderzoek in Brugge en het ommeland dat door archeologische bedrijven of andere instellingen en diensten werd uitgevoerd en dat door de desbetreffende eigenaar werd geschonken aan de Stad Brugge (als beherende gemeente voor Raakvlak).

 

De vakbibliotheek archeologie

Raakvlak huisvest het onderdeel archeologie van de Brugse Museumbibliotheek. Hier kunnen onderzoeksgegevens en rapporten worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek.

De nadruk van de vakbibliotheek ligt voornamelijk op de middeleeuwse archeologie, archeologische vondsten en de regio van het Brugse ommeland.

Raadpleging

Na afspraak kan het onroerend erfgoeddepot “de Pakhuizen” en de vakbibliotheek archeologie worden bezocht/geraadpleegd na afspraak op weekdagen tijdens de kantooruren (van 8.30 tot 16.30u). Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op het centrale nummer van Raakvlak  050/44.50.44 of via mail naar info@raakvlak.be .

Bruggemuseum-Archeologie

De resultaten van de opgravingen komen terecht in het Bruggemuseum - Archeologie, gelegen aan de Mariastraat 36A. Het museum wil naar buiten treden onder het motto "voel je verleden onder je voeten". De bezoeker krijgt de kans om het verleden van de stad te ontdekken door te voelen en te speuren.

Het Bruggemuseum - Archeologie is een interactief museum: je wordt uitgenodigd om aan allerlei activiteiten deel te nemen.

De opstelling is fris en hedendaags. Jong en oud worden aangesproken.

Je kan er alle dagen, behalve op maandag, terecht van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur.

Bruggelingen en kinderen onder 13 jaar bezoeken het museum gratis, andere bezoekers betalen € 2 (€ 1 met vermindering).