Steentijd onder de polderklei

onder Artikel
Steentijd onder de polderklei

Steentijd onder de polderklei: Archeologisch onderzoek van prehistorische resten in de oostelijke kustvlakte

In de Vlaamse kustvlakte bleven sporen uit de prehistorie tot voor kort on(der) belicht. Nieuwe kennis, innovatieve technieken en twee grote bouwprojecten in de oostelijke kustvlakte brengen daar sinds 2008 verandering in. De A11-snelwegverbinding tussen Brugge en Knokke-Heist en een bundel ondergrondse hoogspanningsleidingen genaamd Stevin bieden archeologen een unieke doorsnede van deze streek. Het onderzoek naar aanleiding van deze projecten levert sporen op van twee prehistorische sites. Om de unieke plaats van deze resten te begrijpen, is enige kennis over de vorming van ons kustlandschap noodzakelijk.

De prehistorische aanwezigheid in de oostelijke kustvlakte én de mogelijkheid om die resten te onderzoeken zijn duidelijk aangetoond.

In De Grote Rede is een artikel verschenen over de prehistorische site die is opgegraven langs de Zonnebloemweg in Dudzele. Het artikel schetst het archeologisch traject Raakvlak mee ontwikkeld heeft om op zoek te gaan naar dergelijke resten in de kustpolders. In dit geval gaat het om zeer tijdelijke kampementen die weinig sporen achterlaten. Een kleine groep jagers-verzamelaars heeft hier gedurende één of meerdere korte periodes hun tenten opgezet. De groep verplaatst zich naargelang de seizoenen en de trekroutes van de grazende kuddes. De ligging bovenop een kleine zandrug biedt een droge en beschermde bivakplaats. De prehistorische aanwezigheid in de oostelijke kustvlakte én de mogelijkheid om die resten te onderzoeken zijn duidelijk aangetoond.

Je kan het artikel hier lezen.