Een beerput van Jezuïeten

onder Algemeen
Een beerput van Jezuïeten

Een beerput van Jezuïeten langs de Verversdijk in Brugge

Naar aanleiding van de bouw en restauratieplannen voor het project “Verversdijk” voert de Stedelijke Archeologische Dienst in 1999 een beperkte opgraving uit in één van de kelders. Een bakstenen beerput met rechthoekig grondplan (2,3 x 2,7 meter) die bij de restauratiewerken zou verdwijnen, wordt opgegraven en volledig uitgezeefd. De twee stortkokers waren nog bewaard gebleven. Het pand is gebouwd in de periode 1699-1701, wat een terminus post quem (vroegst mogelijke datering) biedt voor de beerput en haar inhoud. Enkele bouwhistorische elementen suggereren een nieuwe bouwfase in het 2de kwart van de 18de eeuw, waarbij de latrines verdwenen zouden zijn.

De Jezuïeten die zich hier vanaf het einde van de 16de eeuw vestigen, moeten de put gebruikt hebben. In het pand aan de Verversdijk had het klooster onder meer een infirmerie en een brouwerij ondergebracht.

De bijzondere rijke inhoud van de beerput, met prachtige pispotten, zalfpotten en kannen in steengoed, staat nu op onze collectie.