Bezoek de opgraving in Assebroek op 21 september

onder Evenement
Bezoek de opgraving in Assebroek op 21 september

Bezoek de opgraving langs de Sint-Trudostraat in Assebroek

In de zomer van 2017 hebben de archeologen van Raakvlak – de archeologische dienst van Brugge en Ommeland – een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein langs de Sint-Trudostraat in Assebroek. Deze werken worden uitgevoerd ter voorbereiding van een toekomstig woonproject van WVI en Vivendo.

De archeologen hebben tijdens het proefonderzoek manuele boringen geplaatst en met de kraan sleuven gegraven.  Tijdens dit onderzoek zijn archeologische resten gevonden. Op verschillende plaatsen is een oude cultuurlaag bewaard. Uit deze laag zijn scherven aardewerk uit de ijzertijd verzameld (meer dan 25 eeuwen oud!), maar er zijn ook  enkele Romeinse sporen ontdekt. Het gaat onder andere om brandrestengraven, de typische manier van begraven in de Romeinse tijd. Deze sporen dateren uit de 2e en 3e eeuw na Christus.

De resultaten van dit onderzoek zijn een nieuw gegeven voor Assebroek.

Op basis van de waarnemingen tijdens het proefonderzoek, is beslist een deel van het terrein op te graven. De resultaten van dit onderzoek zijn een nieuw gegeven voor Assebroek. Hoewel een aanwezigheid in de ijzertijd en Romeinse periode in Assebroek verondersteld worden, zijn daar weinig bewijzen voor. Daarenboven levert de studie van een begraven cultuurlaag landschappelijke informatie op over de overlevingsstrategie in de ijzertijd en Romeinse periode op de zandrug.

Wil je meer weten over ons onderzoek: spreek dan gerust één van de archeologen aan of kom naar het bezoekmoment op vrijdagmiddag 21 september 2018. We voorzien een bezoek aan de site onder begeleiding van een archeoloog om 15u, 16u en 17u30.