Verrijk je kijk op Brugge

onder Raakvlak
Verrijk je kijk op Brugge

Archeologisch onderzoek op de Gruuthusesite

De archeologen van Raakvlak verrijken je kijk op Brugge! Het archeologisch onderzoek op de Gruuthusesite levert twee merkwaardige vondsten op: de Berg van Barmhartigheid en de knoop van een Franse landmeter.

De blog verrijkjekijkopbrugge.be, die bericht over de verbouwingen van het Gruuthusemuseum, wijdt een artikel aan deze vondsten en het archeologisch onderzoek. Zeker een blog om in de gaten te houden, want wij blijven de werkzaamheden opvolgen.