Op jacht in het kustveenmoeras

onder Artikel
Op jacht in het kustveenmoeras

In het recentste nummer van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge verscheen een kroniekbericht over de vondst van een neolitische pijlpunt in Koolkerke.

Dit amper drie cm grote artefact betekent een grote stap vooruit in het archeologisch onderzoek in de oostelijke kustpolders. Voor het eerst is onomstotelijk bewezen dat de kustveenmoerassen ook in het neolithicum geëxploiteerd worden én dat dit sporen heeft nagelaten in de bodem. Vervolgonderzoek van deze en andere sites zal onze kennis van de kustpolders en het neolithicum een enorme boost geven.

Je leest het volledig kroniekbericht hier.