De 5 grootste archeologische vondsten uit Brugge in 2018

onder Algemeen
De 5 grootste archeologische vondsten uit Brugge in 2018

In 2018 vond er opnieuw veel archeologisch onderzoek plaats in de Brugse bodem. De resultaten voegen nieuwe bladzijden toe aan de geschiedenis van de stad, van het neolithicum tot de late middeleeuwen. Wij zetten de vijf meest spraakmakende ontdekkingen op een rijtje, in willekeurige volgorde.

1 De middeleeuwse oever van de Langerei

Bij de term ‘Brugse Reitjes’ denken we spontaan aan het netwerk van smalle, gekanaliseerde Reie-armen gevuld met toeristenbootjes. Een archeologische opgraving, uitgevoerd in oktober 2018 samen met Ruben Willaert, legt maar liefst 80 meter oorspronkelijke oever van de Langerei bloot! In de middeleeuwen is de Langerei een natuurlijke geul, waarlangs allerlei koopwaar de stad binnen komt. De vondst bewijst het belang van water in de evolutie van Brugge tot een middeleeuwse metropool, het Venetië van het noorden.

Het archeologisch onderzoek van een middeleeuwse oever van de Langerei

2 Een Romeins grafveld in Assebroek

Tijdens een opgraving langs de Sint-Trudostraat in Assebroek ontdekken de archeologen van Raakvlak zestien Romeinse brandrestengraven. In de Romeinse periode wordt de dode gecremeerd op een stapel eikenhout en hulst. Nadien worden een deel van de houtskool en de crematieresten in een kuil geschept. De overledene krijgt ook grafgiften, zoals aardewerk, mee op de tocht naar het hiernamaals. Het onderzoek bewijst dat Assebroek al in de 2e eeuw na Christus bewoond is.

In september 2019 organiseert Raakvlak samen met Arsbroek een tentoonstelling, waarin ook deze vondsten getoond zullen worden.

Twee zorgvuldig naast elkaar gegraven brandrestengraven lijken een koppel te vormen

3 Volmiddeleeuwse bewoning langs de Blankenbergse Steenweg

In november 2018 graaft een team van Monument Vandekerkckhove een terrein op langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Op het terrein zijn archeologische sporen en structuren ontdekt die wijzen op een continuïteit in bewoning sinds de 10e-11e eeuw. De meest indrukwekkende structuur bestaat uit acht bakstenen poeren. De grootte en ligging van de poeren wijzen op een verdwenen molen of bijgebouw. Dit is een unieke vondst die wijst op het economisch belang van de polders net ten noorden van Brugge.

Droneopname van de acht bakstenen poeren van de vermoedelijke molen (foto Monument Vandekerkchove)

4 Een waterput op het Ganzenplein

Bij de heraanleg van het Ganzenplein stuit de groendienst op een monumentale waterput. Raakvlak en het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoeken de structuur. De waterput is opgebouwd uit regelmatig gehouwen blokken kalksteen van Gobertange en heeft een diameter van ruim 3m. De put maakt deel uit van het middeleeuwse waterbedelingssysteem in de binnenstad, de zogenaamde moerbuizen. Opmerkelijk is dat dit vernuftige systeem, ruim 600 jaar na de eerste ingebruikname, nog steeds watervoerend is. Over duurzaamheid gesproken! Stad Brugge onderzoekt momenteel hoe de waterput in het straatbeeld gevisualiseerd kan worden.

De binnenzijde van de waterput aan het Ganzenplein

5 Een neolitische pijlpunt in Koolkerke

Tijdens een proefonderzoek langs de Zagersweg in Koolkerke vindt Regy een laatneolithische pijlpunt. Dit amper drie cm grote artefact betekent een grote stap vooruit in het archeologisch onderzoek in de oostelijke kustpolders. Voor het eerst is onomstotelijk bewezen dat de kustveenmoerassen ook in het neolithicum geëxploiteerd worden én dat dit sporen heeft nagelaten in de bodem. Vervolgonderzoek van deze sites door BAAC zal onze kennis van de kustpolders en het neolithicum een enorme boost geven.

De laatneolilitische pijlpunt uit Koolkerke

Het grand cru-jaar 2018

Het is duidelijk dat 2018 een grand cru-jaar is op het vlak van archeologie. Als we nog topvondsten vergeten zijn, laat het ons dan zeker weten. We kijken uit naar de publicatie van deze vondsten en de geplande opgravingen in 2019.