Op het Raakvlak van Twee Landschappen

onder Publicatie
Op het Raakvlak van Twee Landschappen

Lange tijd vormen geschreven bronnen de basis van de Brugse geschiedschrijving met de klemtoon op de bloeiperiode van de stad in de 11e tot 15e eeuw. Nieuwe invalshoeken en onderzoeksmethoden hebben het blikveld verruimd, zowel in tijd als in ruimte. Een stad kan niet los gezien worden van het omringende landschap en de bewoningsgeschiedenis in de eeuwen vóór haar ontstaan.

Deze kennis is in 2011 verzameld in het boek ‘Op het raakvlak van twee landschappen – de vroegste geschiedenis van Brugge’. De titel verwijst naar de bijzondere ligging van Brugge op de grens van twee
sterk verschillende landschappen: de zandstreek en de kustvlakte.

In deze tweede uitgave zijn de resultaten van het recentste onderzoek verwerkt. In vier chronologische hoofdstukken wordt de geschiedenis van de Brugse regio geschetst vanaf de eerste menselijke sporen 70.000 jaar geleden tot het begin van de 12e eeuw, wanneer Brugge een volwaardige stad wordt. Daarnaast behandelen niet minder dan zesentwintig kaderartikels telkens een specifiek deelaspect.

Het boek is te koop voor €35 in de museumshops van Musea Brugge, de betere boekhandels en bij Uitgeverij Van de Wiele. Bestellen kan ook door overschrijving van €40 (inclusief €5 verzendingskosten) naar Raakvlak op rekeningnummer BE79-0910-1283-3533 (BIC:GKCCBEBB) met vermelding van “Op het raakvlak van twee landschappen” en het sturen van een e-mail naar info@raakvlak.be met je adresgegevens.