Archeologische opgraving op het Beursplein in Brugge

onder Opgraving
Archeologische opgraving op het Beursplein in Brugge

Het Beursplein kent een boeiende geschiedenis. Zo weten veel Bruggelingen wellicht dat er tot in de jaren 1950 een slachthuis stond, maar wie kent nog de link met de Engelse Jezuïeten in de 18de eeuw? Over de periode vóór de 16de eeuw is er zeer weinig gekend.

Tijdens archeologisch vooronderzoek in 2017 troffen archeologen op het Beursplein bewoningssporen aan uit de late middeleeuwen (13e-15e eeuw). Door de graafwerken voor het nieuwe beurs- en congresgebouw zullen deze sporen en structuren onherroepelijk verloren gaan. Voorafgaand zal Raakvlak instaan voor de archeologische opgraving van het Beursplein. Dit is de enige manier om meer te weten te komen over ons rijke middeleeuwse patrimonium. Met dit doel voor ogen wordt de noordoostelijke hoek van het plein vanaf 2 juli verder opgegraven.  

De interesse voor archeologie is groot bij de Bruggeling. Daarom grijpt Raakvlak de kans om jong en oud niet alleen te informeren, maar ook actief te betrekken bij de opgraving. Er staan een heleboel publieksgerichte activiteiten gepland voor de buurtbewoners van het plein en de Bruggelingen.

Passanten kunnen met eigen ogen zien hoe de werken vorderen: elke dag is de ‘homo archaeologicus’ (de archeologische mens) te aanschouwen doorheen het kijkvenster aan de opgravingen. Bruggelingen die met vragen zitten omtrent de opgravingen aan het Beursplein of archeologie in het algemeen kunnen wekelijks terecht op woensdagnamiddag tijdens het archeologisch spreekuur van 15u tot 16u bij één van de archeologen van Raakvlak.

Ook via sociale media (Facebook en Instagram) en de nieuwsbrief houdt het team je op de hoogte van de opgravingen. Elke dag verschijnt op de Facebook pagina een fragment van het dagboek van de site.

Daarnaast worden enkele Open Sleuven dagen voorzien waarbij een archeoloog tekst en uitleg geeft tijdens een rondleiding op de site. De data van deze rondleidingen liggen nog niet vast, aangezien deze afhankelijk zijn van de resultaten van de opgravingen. Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van deze dagen door zich in te schrijven op de nieuwsbrief en de Facebook pagina in de gaten te houden. Er wordt getracht om de Open Sleuven dagen te verspreiden over de gehele duur van de opgravingen. Bovendien krijgen bezoekers tijdens deze rondleidingen als eersten de kans om de vondsten van de opgravingen te bezichtigen in de educatieve ruimte op het Beursplein. In de eerste mini-tentoonstelling worden de metaalvondsten van het vooronderzoek geëxposeerd.

Bruggelingen kunnen ook zelf deelnemen aan het archeologisch onderzoek. Via de website van Give a Day (Brugge) kunnen buurtbewoners en geïnteresseerden zich als vrijwilliger opgeven om te helpen bij de verwerking van de vondsten. Deze verwerking (voornamelijk wassen van vondsten en zeven van stalen) vindt plaats op het Beursplein zelf.

Brugse kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs kunnen in de voetsporen van een archeoloog treden tijdens de workshop ‘Van Raakvlak Rakker naar Junior Archeoloog’. De hele dag (8u – 15u30) nemen ze deel aan het archeologisch onderzoek door op te graven, scherven te wassen, stalen te zeven en een geweldige dag te beleven! Op het einde van de dag krijgen ze het diploma van Junior Archeoloog overhandigd tijdens een officiële diploma-uitreiking, waarna ze de kans krijgen om hun ouders rond te leiden op de site. Er worden twee sessies georganiseerd voor kinderen van Sodibrugleden op 17 juli en 24 juli en twee sessies voor Bruggelingen op 31 juli en 7 augustus. Telkens kunnen tien kinderen deelnemen. Inschrijven voor een sessie kan door te mailen naar info@raakvlak.be met de vermelding van de naam, leeftijd, adres en aan welke sessie je wenst deel te nemen. In de zomer van 2020 kunnen de deelnemende kinderen de titel van Junior Curator verdienen door aan de slag te gaan met de vondsten van de opgravingen en een tijdelijke tentoonstelling te organiseren.

Praktisch

De archeologische opgraving van het Beursplein loopt van 2 juli tot eind augustus. Vanaf 24 juni wordt plaatselijk de verharding uitgebroken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst via info@raakvlak.be of 050 44 50 44.