De verdwenen Sint-Janskerk

onder Aardewerk Raakvlak Brugge Sint-Jansplein
De verdwenen Sint-Janskerk
Het infobord werd op 10 augustus op het Sint-Jansplein geplaatst.

Een infobord op het Sint-Jansplein

Begin maart stoten werknemers van de stad Brugge tijdens opfleuringswerken van het Sint-jansplein op enkele muurresten. Naar aanleiding van de vondstmelding van schepen Nico Blontrock voerden onze archeologen een kleine opgraving uit. Ze vonden daarbij muurresten van de voormalige middeleeuwse Sint-Janskerk en de latere Sint-Janskapel en verschillende restanten van bouwelementen (funderingen, ornamenten en andere voorwerpen).

Met het oog op een goede bewaring in situ (ter plaatse) werden de archeologische resten opnieuw bedekt. Vervolgens werden de geplande opfleuringswerken uitgevoerd en het plein bezaaid met kleurrijke bloemen en planten. Op maandag 10 augustus werd op het plein een infobord geplaatst met informatie over de opgraving en de geschiedenis van de verdwenen Sint-Janskerk.

Een primeur voor Brugge

Het archeologisch onderzoek op het Sint-Jansplein is nog niet afgelopen. Op 16 en 17 september zal de Universiteit Gent, vakgroep Archeologie een prospectie uitvoeren op het plein door middel van georadar (GPR). GPR is een geofysische non-destructieve onderzoeksmethode waarbij met elektromagnetische golven een scan van de ondergrond wordt genomen. Met dit geofysisch onderzoek hopen we de rest van de kerk in beeld te brengen zonder een schop in de grond te steken. De vakgroep archeologie van de UGent heeft hier al veel ervaring mee. Recent boekten ze nog mooie resultaten met het in kaart brengen van Falerii Novi, een Romeinse stad die nog begraven ligt in Italië.

Het zal de eerste keer zijn dat dergelijk geofysisch onderzoek in de straten van Brugge wordt uitgevoerd. In het verleden werd de OLV-kerk gescand om nieuwe verwarmingselementen te kunnen plaatsen.

Wordt vervolgd…