Sporen van ambachten langs de Sint-Annarei, Brugge

Sporen van ambachten langs de Sint-Annarei, Brugge

In de tuin van de voormalige brouwerij “Den Hert” aan de Sint-Annarei vindt momenteel archeologisch onderzoek plaats, voorafgaand aan de geplande bouw van een onderkelderde ééngezinswoning door L-Condo Invest. Dit archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf Ruben Willaert nv.

Voorzitter van Raakvlak Pascal Ennaert: In een commerciële setting is er niet altijd tijd voorhanden voor publiekswerking. Begin 2021 hebben we vanuit Raakvlak een oproep gelanceerd naar VONA (de belangenvereniging van archeologiebedrijven). We beschouwen het als één van onze kerntaken om de Bruggelingen en alle geïnteresseerden te informeren over wat er op het Brugse grondgebied allemaal gevonden wordt. De archeologen van Ruben Willaert nv hebben alvast positief gereageerd op onze oproep, de eerste in een reeks van ongetwijfeld vele.”

Een verdwenen straatje en sporen van ambachten

Burgemeester Dirk De Fauw: “De oudste sporen omvatten funderingen en muurresten van verschillende huizen die teruggaan tot de 13de eeuw. Over het terrein liep vroeger een verdwenen straatje, zoals nog te zien op de kaart van Marcus Gerards. De aangetroffen resten vormen wellicht de voorzijde van die verdwenen bebouwing.”

Tijdens de opgraving werden verder een vijftal grote houten kuipen gevonden die in verband kunnen gebracht worden met een ambachtelijke activiteit. De kuipen hebben een diameter van ruim 1m80 en bestaan uit houten planken die door middel van houten hoepels bijeengehouden worden. De planken zelf zijn via nagels aan elkaar bevestigd.

Stadsarcheoloog Frederik Roelens: “Reeds tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat op deze locatie sporen van ambachten te vinden waren. Dat is niet verwonderlijk. Langs de overkant van de Sint-Annarei zijn in het verleden bij archeologisch onderzoek door Raakvlak al sporen van het verversambacht gevonden. De locatie was dan ook erg geschikt voor ambachten: dichtbij stromend water en net buiten het centrum omwille van mogelijke geuroverlast.”

Ververs, vollers of leerlooiers?

Schepen voor Cultuur van Brugge Nico Blontrock: “Het is geweldig dat we met deze opgraving weer een interessant stukje van de Brugse puzzel kunnen aanvullen. We wachten nu in spanning op het leeghalen van de kuipen, waar hopelijk nog productieafval in aanwezig is dat ons een duidelijke identificatie van het bewuste ambacht kan opleveren. De werkhypothese is voorlopig dat de kuipen aan ververs, leerlooiers of volders behoorden.”

Het historische pand aan de Sint-Annarei zelf wordt gerestaureerd en omgevormd tot B&B. Ook bij het uitdiepen van de kelders zullen de archeologen van Ruben Willaert de werken verder begeleiden.