Archeologische vondst tijdens werken in de Sint-Amandsstraat (Brugge)

Archeologische vondst tijdens werken in de Sint-Amandsstraat (Brugge)

Heel wat Brugse pleintjes en straten worden momenteel heraangelegd. Ook in de Sint-Amandsstraat vinden momenteel werken plaats.

Tijdens het aanleggen van enkele putten voor de wateraansluiting stoten arbeiders op archeologische resten. Frederik Roelens, stadsarcheoloog bij Raakvlak (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst van Brugge en Ommeland) kon ter plaatse vaststellen dat het om resten van de voormalige Sint-Amandskapel gaat.

De Sint-Amandskapel, waarnaar de straat genoemd is, werd vermoedelijk gesticht door Sint-Amand in de 8ste eeuw. Ze was de kapel van het ambacht van de kruidhalle, de handelaars in kruiden en kruidenierswaren. De kapel is te zien op de Kaart van Marcus Gerards uit 1562. In 1797 werd de kapel verkocht en in 1817 afgebroken. In 1820 werd op deze locatie een monumentale waterpomp gebouwd. De vrijgekomen ruimte werd opgenomen in de openbare weg. Langsheen het plein liggen verschillende historische gebouwen waarvan de oudste kelders teruggaan tot de 14de eeuw.

De gevonden archeologische resten behoren naar alle waarschijnlijkheid tot de voormalige Sint-Amandskapel en dateren uit de 13de en 14de eeuw. Het gaat om de bakstenen fundering van de kapel en een grafkelder. Op de muren van de grafkelder is duidelijk nog beschildering aanwezig. Ook de schedel van een persoon is zichtbaar. Daarnaast werd ook een veldstenen muur aangetroffen die vermoedelijk behoort tot een nog oudere fase van de Sint-Amandskapel uit de Romaanse periode (11de of 12de eeuw). Tijdens het verdere archeologische onderzoek zullen vermoedelijk nog meer resten van de grafkelder en de inhoud ontdekt worden.

Er werd een vondstmelding gemaakt van deze archeologische resten bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, waarna de site verder onderzocht wordt door Raakvlak.