Help ons levend erfgoed in kaart brengen!

onder IOED landschappelijk erfgoed vrijwilligers
Help ons levend erfgoed in kaart brengen!

 

In het voorjaar van 2021 startten wij samen met Regionaal Landschap Houtland en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst Polderrand een grootschalig PDPO-project waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in 10 gemeenten in kaart worden gebracht. Het betreft markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en de oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden in het Houtland zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) hagen als erfafsluiting… De inventaris zal de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, herstel en beheer van dit levend patrimonium.

Help jij ons mee?
Om de inventaris tot stand te brengen willen we een beroep doen op vrijwilligers. Ben je een inwoner van Beernem, Damme, Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Ichtegem, Oostkamp, Oudenburg, Torhout of Zedelgem en heb je interesse voor erfgoed en natuur, kom ons dan helpen!
Er is geen voorkennis vereist. Het Regionaal Landschap Houtland voorziet een opleiding met aansluitend een workshop op het terrein (naargelang de Covid-maatregels het toelaten) om je op weg te helpen.
Doelstellingen:

  • Oprichten van gemeentelijke werkgroepen houtig erfgoed met vrijwilligers
  • In kaart brengen van houtige erfgoed elementen
  • Minimum 1 herstel of beheerproject per gemeente
  • Creëren van draagvlak voor dit thema

Tijdspanne?
Opstart eerste werkgroepen worden voorzien vanaf eind april- begin mei.

Interesse? 

Stuur Gilles van Regionaal Landschap Houtland een mailtje met jouw naam en gemeente naar Gilles.Paelinck@west-vlaanderen.be  of bel hem op via  050 40 70 91 of   0492 43 80 67

Financiële steun

Het project Houtig erfgoed wordt gerealiseerd met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo