Archeologisch onderzoek op de Markt in Torhout gestart

onder Opgraving stadskernvernieuwing torhout
Archeologisch onderzoek op de Markt in Torhout gestart

Op maandag 20 september 2021 startte de langverwachte archeologische opgraving door RAAP België op de Markt van Torhout. In maart 2021 werd al een vooronderzoek uitgevoerd op de Markt in de vorm van een aantal proefputten. Er werd veel interessant materiaal gevonden, daterend van de Romeinse periode over de middeleeuwen tot de 18-19de eeuw. Meer informatie lees je hier.

Heel wat geïnteresseerden kwamen kijken en luisteren tijdens een bezoekmoment. Ook dit najaar voorzien we in Torhout heel wat publiekswerking bij de opgravingen.

Waar wordt er gegraven?

Tijdens de stadskernvernieuwing worden onder andere nieuwe rioleringen aangelegd, wordt een nieuw terras en fontein gebouwd en worden nieuwe bomen geplant. Telkens wanneer in die zones diep gegraven wordt, zullen eerst de archeologische opgravingen uitgevoerd worden. De dieptes variëren van 80 cm tot 3 m diep onder het maaiveld.

De archeologen starten nu op de Markt, vanaf eind november in de Zuidstraat en tot het voorjaar 2022 op de weg van de Markt tot aan de kerkomgeving.

De ‘vondst van de week’

Vanaf vrijdag 24 september kan je de ‘vondst van de week’ gaan bekijken in het Vrijetijdshuis op de Markt (Oud Stadhuis). De archeologen kiezen het interessantste voorwerp uit dat ze die week vonden en voorzien telkens de nodige uitleg. Elke vrijdag zal een nieuwe vondst te bekijken zijn tot het einde van de opgraving. Er zullen ook bezoekmomenten mogelijk zijn aan de opgraving.

“Dit archeologisch onderzoek, ons door Vlaanderen opgelegd, is een unieke kans om meer inzicht te krijgen in het verre verleden van Torhout, als een van de oudste steden van Vlaanderen. We hopen dan ook op interessante voorwerpen en/of fundamenten uit de Romeinse, de Karolingische of de middeleeuwse periode. De vondsten uit de proefputten waren daarin al veelbelovend! Houd de momenten van rondleiding in de gaten, want die zijn niet te missen!”, aldus schepen van cultuur Lieselotte Denolf.

Bezoekmomenten

De bezoekmomenten zullen ingepland worden naargelang de vooruitgang van de opgravingen en de vondsten. Ze zullen gecommuniceerd worden via een werfbanner op de Markt, de Facebookpagina van de stad en www.torhout.be/stadskernvernieuwing.

Noteer alvast de volgende momenten in je agenda:

  • vrijdag 24 september om 15, 16 en 17 uur (zonder reservatie)
  • vrijdag 1 oktober om 15u en 16u (zonder reservatie)
  • zaterdag 9 oktober tijdens de Archeologiedagen (met reservatie). Die dag geven de archeologen een hele dag rondleidingen op volgende tijdstippen: 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Plaatsen voor deze rondleidingen zijn beperkt tot 25 personen, dus vergeet je plaatsje niet te reserveren via archeologiedagen@raap.be.

Ook scholen zullen een kans krijgen om rondgeleid te worden. Daarnaast worden klasgroepen en de heemkundige kring van Torhout uitgenodigd om de vondsten te wassen. Indien mogelijk, zal ook het bredere publiek hiertoe de kans krijgen.

Wil je echt van elk nieuwtje op de hoogte blijven over dit boeiende en hopelijk verrassende archeologisch onderzoek? Volg dan zeker de sociale media van het Lokaal Bestuur Torhout, Raap België en Raakvlak natuurlijk!