Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000.

Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000.

Musea Brugge en Raakvlak stellen voor: Verhalen uit de ondergrond – Brugge in het jaar 1000

Brugge – het Venetië van het Noorden, het New York aan de Noordzee – is vooral bekend als bruisende handelsmetropool in de late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes van deze stad kwam niet uit de lucht vallen. Van 9 december 2021 tot 27 oktober 2023 vind je in het Gruuthusemuseum in Brugge de tentoonstelling ‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000’. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Raakvlak en Musea Brugge en neemt je mee naar de fascinerende periode rond het jaar 1000.

Archeologen en historici beschouwen het jaar 1000 namelijk als een scharniermoment in de geschiedenis van de stad. Alle elementen voor de latere bloeiperiode zijn dan aanwezig: de graaf, de kerk, ambachten, handel en een unieke plaats in het landschap. De expo toont de belangrijkste archeologische sites in en rond de stad en brengt een collectie topvondsten uit de regio samen. Reis mee van de burcht van de graaf tot bij de schapenboeren in de kustvlakte. Van de velden op de arme zandgronden tot de eerste handelscontacten met Scandinavië… Vondsten als walvisbot, schaatsen, juwelen en een berenschedel brengen de verhalen tot leven. De bronnen zijn schaars, maar de verhalen groots!

Alle praktische informatie over de tentoonstelling kan je vinden op de website van Musea Brugge.