Beschilderde grafkelder Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid gelicht

Beschilderde grafkelder Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid gelicht

Beschilderde grafkelder Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid gelicht

Sinds mei 2021 graaft BAAC Vlaanderen, met ondersteuning van Raakvlak, een deel van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid op in hartje Brugge. Hierbij kwamen al enkele prachtige vondsten aan het licht, waaronder drie beschilderde grafkelders (zie eerdere nieuwsberichten). Op dinsdag 11 januari 2022 werd de best bewaarde grafkelder gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

 

 

Een lang proces

Vandaag zijn in de Onze-Lieve-Vrouwekerk enkele beschilderde graven te bezichtigen, die in het begin van de jaren 1980 opgegraven werden in de kerk door voormalig stadsarcheoloog Hubert De Witte. Het uitgangspunt van de Vlaamse archeologiewetgeving is het zo veel mogelijk ter plaatse (in situ) bewaren van archeologische resten.

Burgemeester Dirk De fauw: “In het verleden zijn dergelijke lichtingen van grafkelders vaak mislukt. De voorbereiding voor dergelijke fragiele onderneming is cruciaal en van lange adem. Daarom werd op initiatief van Stad Brugge een wetenschappelijk comité opgericht om het hele proces te begeleiden. In dit comité zaten onder andere de huidige stadsarcheoloog Frederik Roelens, voormalig stadsarcheoloog Hubert De Witte, en verschillende conservator-restaurateurs.”

Schepen van Openbaar domein, Mercedes Van Volcem: “De grafkelder die in februari 2021 werd opgegraven door Raakvlak in de Sint-Amandsstraat (Brugge) werd gevuld met Argexkorrels en herbegraven. Omwille van de aanleg van het nieuwe pompstation op de hoek van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid (Brugge) is dit geen optie voor de grafkelders die bij het huidige onderzoek werden opgegraven.”

De lichting

De voorbije maanden werden de beschilderingen langs de binnenzijde van de 14de-eeuwse grafkelder (de best bewaarde grafkelder) nauwlettend in de gaten gehouden door een restauratrice van Ruben Willaert NV. De tekeningen werden gefixeerd en afgedekt met Japans papier. Rondom het graf werd door medewerkers van Group Monument in verschillende stappen een betonplaat gegoten zodat de grafkelder stabiel blijft en in één geheel kon worden gelicht. Omwille van het koude en natte weer de afgelopen weken, was dit geen makkelijk werk.

Na de lichting werd de grafkelder naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk getransporteerd, waar het graf een permanente plaats zal krijgen. Op deze plaats zal een restaurateur de komende weken verder aan de slag gaan met de beschilderingen. De restauratie start met het gecontroleerd drogen van het graf. Als het graf te snel droogt, schilfert de verf af en als het te traag droogt, komen er schimmels op de muren.

Toekomst

Schepen van Cultuur, Nico Blontrock: “De Bruggelingen konden de prachtige beschildering tot nu toe enkel bekijken via persfoto’s en het 3D-model op de website van Raakvlak. Het doet me dan ook veel deugd dat daar nu verandering in komt. Deze bijzondere grafkelder krijgt een permanente plaats in onze museumopstelling van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar ook de restauratie gevolgd zal kunnen worden. Dit is alweer een mooie aanvulling op ons Brugs erfgoed. Ondertussen loopt de opgraving van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid in Brugge nog even verder. Er werden, naast de grafkelders en antropomorfe graven, tot nu toe al meer dan 900 eenvoudige kistbegravingen onderzocht.”

Meer informatie?

Het 3D-model van deze grafkelder is beschikbaar via onze website.

Wie meer informatie wenst kan terecht bij de Brugse stadsarcheoloog via stadsarcheologie@brugge.be