Brochure: Veen als Venster op het Verleden

Brochure: Veen als Venster op het Verleden

Op 27 juli 2020 besliste minister Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed, om de aanvraag van Aardewerk, de onderzoekscel van Raakvlak, te weerhouden en een subsidie toe te kennen voor het project ‘Veen als venster op het verleden. Een archeologisch syntheseonderzoek naar veen en de relatie met menselijke activiteiten in het oostelijk kustgebied van de prehistorie tot en met de Romeinse periode’.

Dit project had als doel de evolutie van het veen en haar relatie met de mens (van de prehistorie tot de Romeinse periode) beter in kaart brengen en op die manier een venster te openen op het verleden in de oostelijke kustpolders. Samen met de collega’s van GATE werd hier maanden uitvoerig aan gewerkt. Dit onderzoek is nu afgewerkt en de resultaten mogen er zijn!

Ben je ook benieuwd welke rol veen heeft gespeeld in het verleden en hoe specifiek natuurwetenschappelijk en archeologisch onderzoek een brede waaier aan nieuwe inzichten kan opleveren? Collega Dieter heeft voor het brede publiek een vertaalslag gemaakt van het academisch rapport in de vorm van een brochure die elke erfgoedliefhebber moet gelezen hebben!

Je leest de brochure hieronder, of kan hem downloaden bij ‘Publicaties’.

 

brochure_veen_als_venster