Lezingreeks: Verhalen uit de ondergrond IV

Lezingreeks: Verhalen uit de ondergrond IV

Verhalen uit de ondergrond IV, woensdag 18 oktober 19u30, Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in Brugge (de Frères)

Woensdag 18 oktober 2023 willen we opnieuw verhalen brengen over archeologie – in de breedste betekenis van het woord – in Brugge en Ommeland. Voor deze vierde editie richten we op één van de meest fascinerende disciplines binnen archeologie: deze avond focussen we op archeozooölogie ofwel de studie van dierlijke resten. Een thema waar de laatste jaren veel nieuwe informatie boven de grond en boven water is gekomen. Bea De Cupere vertelt over de collectie megafauna in ons depot. Dat zijn de botten van vaak uitgestorven dieren die zijn opgevist uit de Noordzee.

Anton Ervynck reconstrueert de dierenwereld van vroeger, althans die soorten die door de mens gekweekt, gejaagd of gevist werden. Voor het Brugse Ommeland wordt het beeld duidelijk vanaf de Romeinse periode, dankzij de opgravingen te Oudenburg en op enkele locaties in de kuststreek. De vroege middeleeuwen laten zich kennen via nederzettingen te Roksem, Zerkegem en Uitkerke. Naar het jaar 1000 toe, trekt de stad Brugge zelf alle aandacht wanneer de eerste graaf van Vlaanderen zijn legendarische intrede doet. Alles samen passeert een bonte parade van dieren de revue, met onder andere bruine beren, walvissen, allerlei waterwild en heel veel varkens.

En Ben Gruwier geeft ons een stand van zaken van het onderzoek naar de relatie tussen mens en dier in de 16e tot 18e eeuw en hoe die relatie en de dieren zelf geëvolueerd zijn.

Een programma waar we zelf enorm naar uitkijken en we hopen u ook. Inschrijven is gratis maar wordt geapprecieerd (klik hier om in te schrijven).

Programma:

Deuren: 19u

Ingang: Hoofdpoort aan het Guido Gezelleplein

Start lezingen: 19u30

  • Bea De Cupere & Mietje Germonpré, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen:

            Een collectie prehistorische botten uit de Noordzee: wat vertellen ze ons?

  • Anton Ervynck, Agentschap Onroerend Erfgoed:

                Van nul tot duizend. Romeinse en middeleeuwse dieren in het Brugse Ommeland..

  • Ben Gruwier, Vrije Universiteit Brussel:

               Mens en dier in de postmiddeleeuwse periode in Vlaanderen: hoe archeozoölogisch onderzoek kan bijdragen aan een beter begrip van historische evoluties binnen de veeteelt.

Achteraf voorzien we een drankje en slaan we een babbeltje.