Overlijden Bieke Hillewaert

onder Algemeen
Overlijden Bieke Hillewaert

Met een droevig hart schrijven wij dit bericht. Vorige week bereikte ons het nieuws dat Bieke Hillewaert na een slepende ziekte is overleden.

Bieke was een geliefde en gewaardeerde collega bij Musea Brugge en meer bepaald Raakvlak. Ze zette archeologie in Brugge en ver daar buiten op de kaart. Ze begon bij de Stedelijke Archeologische Dienst en bouwde die uit tot de Intergemeentelijke Dienst Raakvlak.

Tijdens haar carrière was ze een pionier in het systematisch archeologisch onderzoek in de oostelijke kustpolders, deed ze onderzoek naar het verdwenen havenstadje Monnikenrede en leidde ze tal van grote projecten op Brugs grondgebied (Refuge, Kosterijstraat,Pandreitje, Prinsenhof…) waar ze het publieksaspect nooit uit het oog verloor. Zo ging ze rond in scholen met de Vuilniszak, staat er dankzij haar een speelplein in de vorm van een Karolingisch huis in de wijk achter de Refuge, en een reconstructie van een Merovingisch huis aan het WZC Hallenhuis. Ze stond het publiek te woord op de rand van de opgravingssleuf, richtte een puzzelclub op om het opgravingsmateriaal te verwerken en opende menig archeologische site op Open Monumentendag op een publieksvriendelijke en hedendaagse manier. Ook in het archeologisch museum zag je duidelijk haar hand en visie terug.

Daarnaast was ze een gedreven onderzoeker en werkte ze mee aan tal van publicaties waaronder dé groene bijbel ‘Op het Raakvlak van twee landschappen’ dat het archeologisch onderzoek van de afgelopen 25 jaar synthetiseert en door menig onderzoeker vastgenomen zal worden. Ze was een gewaardeerd medewerker aan tentoonstellingen en een vat vol wijsheid voor haar collega’s bij het stadsarchief, musea en monumentenzorg. Als aardewerkspecialiste was ze alom gekend en geprezen in de academische wereld.

Bijna 30 jaar heeft Bieke haar stempel gedrukt op archeologie in Brugge. In 2018 keerde ze terug naar haar roots en werd ze onderwijsbegeleider van de vakgroep historische archeologie (Universiteit Gent ). Daar begeleidde ze doctoraatsstudenten en stoomde ze een nieuwe lichting archeologen klaar met alle kennis en passie die in haar zat.

Op 6 September heeft Bieke haar reis beëindigd. De reis was onmogelijk geweest zonder haar eindeloze kracht, doorzettingsvermogen, en ook een gezonde dosis koppigheid. Bovenal werd haar reis gekenmerkt door het begeleiden, ondersteunen, en samenbrengen van ons, haar reisgezellen.

Bieke is een leeuw, een bij, de lijm, een rosse furie, een klein maar groot besje, een archeologe, een wetenschapper, een potjes-expert, een kunstenaar, een puzzelaar, een zanger, een stijlicoon, mama, zus, partner, vriendin, inspiratiebron, en nog zoveel meer.

Ze zal heel erg gemist worden, maar heeft een plek in ieders hart veroverd.

Onze gedachten zijn bij haar zonen, haar partner, familie en vele vrienden.

Bieke, we zullen je missen.