Oude post, Brugge

onder Aardewerk
Oude post, Brugge

In 2015 is een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd langs de Hoedemakersstraat in Brugge, in de voormalig postkantoor. Het onderzoeksterrein is zeer zwaar verstoord door de kelders en funderingen van het voorgaande gebouw tot 3,5 m onder het straatniveau.

Foto’s van het archeologisch proefonderzoekOp het noordelijke deel van de site zijn twee in situ lagen aan met materiaal uit de 13de en 14de eeuw aangetroffen. Het gaat om huishoudelijk afval en ook hoornpitten. Dit is wellicht leerlooiersafval. We vinden geen structuren of afgebakende afvalputten. Uit de verschillende profielen leiden we af dat het hier gaat om een depressie die is opgevuld met afval. Verschillende stalen van deze afvallaag worden onderzocht. In de oostelijke zone van de site is de ondergrond verstoord tot in het pleistoceen zand. In het noorden is het pleistoceen zand door de overmatige wateroverlast niet bereikt. Boren was er niet mogelijk.

Metaaldetectie brengt een bijzondere vondst aan het licht: een fluitje met een fluitje.

Er zijn geen archeologische relevante structuren aangetroffen tijdens dit onderzoek. Uit de archeologisch relevante lagen zijn stalen genomen en vondsten verzameld. We stellen voor
om in de zeer moeilijk omstandigheden op deze site geen verder onderzoek te verrichten, maar de verzamelde stalen verder te onderzoeken. Metaaldetectie brengt een bijzondere vondst aan het licht: een fluitje met een fluitje. Het fluitje heeft een typisch gestileerd kopje met bovenop een klein gevleugeld fallusje. Het kleinood is te dateren tussen 1275 en 1350.

In de collectie vind je alle vondsten van dit onderzoek: Vondsten Oude Post, Brugge