Brugge heeft opnieuw een stadsarcheoloog!

Brugge heeft opnieuw een stadsarcheoloog!

Stad Brugge heeft weer officieel een stadsarcheoloog: Frederik Roelens

Sinds de stadsarcheologische dienst van Brugge evolueerde naar de intergemeentelijke archeologische dienst Raakvlak (nu een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst) had Stad Brugge geen titelvoerend stadsarcheoloog meer. Hoewel er nog steeds in de binnenstad aan archeologisch onderzoek werd gedaan, werd de aandacht ook verbreed naar het Brugse Ommeland. Na een uitgebreide selectieprocedure die in september 2020 van start is gegaan, komt daar vanaf 1 november verandering in.

Stadsarcheologie 2.0

Voorzitter van Raakvlak, Pascal Ennaert: “De nieuwe aanstelling als stadsarcheoloog is een logisch vervolgstuk van het succesverhaal van Raakvlak. De nieuwe stadsarcheoloog krijgt de nodige ruimte en verantwoordelijkheid om zich volledig te concentreren op de archeologische projecten van Stad Brugge. Hij zal nauw samenwerken met de dienst Ruimtelijke Ordening, Monumentenzorg en het stadsarchief. Bovendien zal hij het eerste aanspreekpunt zijn voor Bruggelingen met vragen over archeologie in hun stad. Een stad als Brugge is het aan zichzelf verplicht een stadsarcheoloog aan te stellen.”

Schepen van cultuur, Nico Blontrock: “In het verleden werden er in Brugge reeds prachtige projecten afgewerkt zoals de opgraving op het Prinsenhof, de opgraving van Sint-Donaas op de Burg en de opgraving op het Beursplein vorige zomer. De inzet van een stadsarcheoloog die zich focust op Brugge is broodnodig. Het ambitieuze stadsbestuur van Brugge heeft namelijk nog verschillende grote projecten in de pijplijn, waaronder de nieuwe Kunst-en Museumsite aan de Garenmarkt.”

Even voorstellen

Na enkele jaren in de privésector en 8 jaar als archeoloog en bouwkundig erfgoedconsulent bij Raakvlak, kan Frederik Roelens vanaf 1 november focussen op zijn passie: de Brugse stadsarcheologie.

Frederik Roelens, stadsarcheoloog Brugge: “Als Bruggeling ben ik erg trots dat ik nog beter zal kunnen bijdragen aan de kennis over het rijke verleden van onze stad. In de voorbije jaren mocht ik al opgravingen leiden op onder andere het Stedelijk Conservatorium (2020), het Beursplein (2019) en het Gruuthusepaleis (2018). Dankzij deze nieuwe positie zal ik ook hernieuwde aandacht kunnen geven aan kleinschaligere werven in de binnenstad. Daarbij wil ik ook de Bruggeling niet vergeten. Een van de speerpunten waarop ik zal inzetten is bijvoorbeeld het Archeologisch Spreekuur bij opgravingen waarbij buurtbewoners voor uitleg of met vragen kunnen langskomen.”

Wie een vraag heeft voor de nieuwe stadsarcheoloog kan vanaf 4 november mailen naar stadsarcheologie@brugge.be.