Nieuwe mijlpaal voor IOED Raakvlak

onder IOED bouwkunde IOED
Nieuwe mijlpaal voor IOED Raakvlak

1001 adviezen!

Het klinkt als de start van een sprookje uit 1001 nachten. En die link is niet zo ver gezocht, want het heeft maar liefst 7 jaar geduurd voordat we onze eerste mijlpaal van 1000 (pre)adviezen bereikten. Van de opstart in 2017, met ongeveer 27 adviezen voor bouwkundig en landschappelijk erfgoed per jaar, zijn we in 2022 boven de 200 adviezen per jaar uitgekomen.

Deze duidelijke stijging is vooral te danken aan het feit dat we steeds meer gemeentes weten te bereiken en te overtuigen van de meerwaarde van een uitgestippeld erfgoedbeleid. Daarnaast zorgt de jarenlange samenwerking voor een positieve erfgoedreflex bij zowel de gemeentebesturen, de bevolking als de lokale vastgoedsector. Steeds meer mensen vinden de weg naar Raakvlak, en we worden als dienst sneller betrokken bij voortrajecten of bij de koop en verkoop van erfgoedpanden. Bij Raakvlak hechten we veel belang aan open communicatie met onze stakeholders en denken we graag mee om erfgoed, met het nodige respect, aan te passen aan onze hedendaagse wooncultuur.

Afb. 1. Dokterswoning met praktijk, Torhout

Afb. 2. Kasteel Baesveld, Zedelgem

Afb. 3. Kasteelhoeve Baesveld, Zedelgem

Onze kennisopbouw blijft ook steeds groeien. De gebiedsoverkoepelende werking biedt een duidelijke meerwaarde en creëert een rode draad in de advisering over de gemeentegrenzen heen. Deze helikopterview zorgt voor een breder en eenduidiger erfgoedbeleid, waardoor we erfgoedwaarden grondig en gefundeerd kunnen evalueren en gericht aan de slag kunnen gaan. Bij Raakvlak hebben we hierdoor een goed overzicht op alle streekeigen kenmerken, bouwstijlen, typologieën en hun spreiding en representativiteit binnen ons werkingsgebied. Ook op Vlaams niveau wordt gestreefd naar een samenhangend en grensoverschrijdend onroerend erfgoedbeleid. Raakvlak staat in nauw contact met andere IOED’s en er worden gezamenlijke werkgroepen, contactdagen en inputmomenten georganiseerd.

Afb. 4. Boerenarbeiderswoning, Oostkamp

Afb. 5. Kasteelhoeve, Zedelgem

Afb. 6. Gevelreclame Basculefabrikant, Torhout

Dankzij ons uitgebreide netwerk en de meer dan 1000 geschreven adviezen hebben we veel kennis en kunde opgebouwd, want oefening baart kunst. We blijven leergierig, gepassioneerd en verwonderd. Deze open houding houdt ons scherp, relevant en actueel. Ons team volgt regelmatig bijscholingen en neemt deel aan conferenties om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de erfgoedsector. Ook de samenwerking met vrijwilligers en lokale erfgoedverenigingen speelt een cruciale rol in ons succes. Hun inzet en lokale kennis verrijken onze projecten en versterken de band tussen de gemeenschap en het erfgoed.

Afb. 7. Boerenarbeiderswoning, Oostkamp

Afb. 8. Herberg, Zedelgem

Afb. 9. Kasteelhoeve, Damme

Op dit tempo lijkt de volgende mijlpaal al binnen handbereik. We zijn vastbesloten om door te gaan met het leveren van kwalitatieve adviezen en het bevorderen van een duurzaam erfgoedbeleid, waarbij we zowel de historische waarde als de hedendaagse behoeften in balans houden. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin ons erfgoed een levendig en integraal onderdeel blijft van onze leefomgeving.

Zit je zelf met vragen over bouwkundig of landschappelijk erfgoed? Neem contact met ons op via info@raakvlak.be of bel naar 050/44.50.44.